WELCOME​

HISTORY​

Commitment​​

คุณมาร์ค มีจุดยืนว่า ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาในอาณาจักรของเค้า จะต้องได้รับการบริการที่ดี และตรึงใจกลับไป จึงปลูกฝังให้พนักงานทุกคนฝึกฝนฝีมือให้มีประสบการณ์เช่นเดียวกับคุณมาร์คมีความเป็นArtist และมีมุมมองในด้านของศิลปะ รวมถึงแฟชั่นที่ต้องอินเทรนด์อยู่ตลอดเวลา "เพราะแฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอด"

Vision

Mark Thawin Ultimate Hair Solution​ ต้องการเป็นต้นแบบของ Salon ในเมืองไทยที่มีระดับ ทันสมัย มีมาตรฐานทั้งการให้บริการ สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่ากับนานาชาติ

Center

ต้องการเป็นศูนย์กลาง ที่คัดสรรสิ่งดีๆทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันทันสมัยรวมไปถึงการให้บริการที่ดีที่สุดเราจึงพัฒนาสิ่งเหล่านี้เพื่อมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้า

       Mark Thawin        Ultimate Hair Solution

WELCOME​

Why Choose​ Us

Mark Thawin Ultimate Hair Solution เป็นสังคมพิเศษที่ มาร์ค ธาวิน ได้ตั้งใจ สร้างให้ทีมงานทุกคนมีหัวใจและความคิดสร้างสรรค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อตอบโจทย์ให้ได้ผลเป็นที่หน้าพอใจสูงสุด สำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาสัมผัสสังคมของเรา ผ่านการบริการทำผมโดยที่เราจะทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ที่ ‘เหนือกว่า’ และไม่เคยมีสถานที่ไหนเป็นดั่งเช่นสังคมของเรามาร์ค ธาวิน​
เราเป็นมากกว่าร้านทำผมมากกว่าการให้บริการ เพราะเราเป็นสังคมที่รักความสวยงามทั้งหมดขององค์ประกอบศิลปะ รวมไปถึงแฟชั่นการแต่งตัว ยิ่งด้วยเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัว กับการทำผมต้องควรไปด้วยกันได้อย่างลงตัวก่อนเป็นอันดับแรก เพราะฉะนั้นการที่ทีมงานทุกๆคน มีความรู้ในด้านแฟชั่น เพื่อดูแลตัวเองอย่างดีนั้น หมายถึงพวกเราทั้งหมดยอมรับและต้องเรียนรู้ในส่วนที่เหนือกว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบ รวมไปถึงสั่งคมของคนที่มีชีวิตที่สวยงามและมีความสุข ต้องการอะไรก็ต้องเรียนรู้ ที่จะตอบโจทย์ให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ให้ดีที่สุด​

Passion For Mark Thawin Ultimate Hair Solution

• นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และปลอดภัยต่อสุขภาพของทีมช่าง และลูกค้าทุกท่าน จึงคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยน ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ทีมช่างที่มีประสบการณ์ มีฝีมือ และมีความเชี่ยวชาญในการทำผม ที่ผ่านการฝึกฝน และผ่านคอร์สเทรนนิ่งจากทางคุณมาร์ค
• ตอบโจทย์ไลฟ์สไตส์ของผู้ที่รักการทำผม แฟชั่น ด้วยสิ่งแวดล้อม ที่ตกแต่งอย่างมีศิลปะ และทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกจากทางMark Thawin Ultimate Hair Solution ที่คำนึงถึงสรีระของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งที่เก้าอี้ตัดผม หรือเอนตัวนอนบนเตียงสระที่มีมาตรฐานของเรา ทุกท่านจะได้สัมผัสถึงความสบาย และปลอดภัยต่อร่างกาย
• นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด อากาศเป็นสิ่งสำคัญ เรามีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายใน Mark Thawin Ultimate Hair Solutionเพื่อมอบอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับลูกค้าทุกท่าน​​
สิ่งสำคัญที่สุด คือร้าน Mark Thawin Ultimate Hair Solution ต้องการให้ Stylist และพนักงานทุกคนของเรา ได้ตระหนักถึงการมี DNA ของอาจารย์มาร์ค ธาวิน และมีความเป็นศิลปิน มีทัศนคติ มุมมอง ความคิดบวกกับการพัฒนาเรื่องของแฟชั่นที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นที่ยอมรับในกลุ่มของลูกค้าอีกทั้งองค์กรของเราได้มีการ Training ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องของอินเนอร์ เรื่องของความรู้ และความเข้าใจ รวมไปถึงองค์ประกอบของศิลปะและความงามซึ่งพนักงานทุกๆคนต้องนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี

MARK THAWIN CHANNEL

Mark Thawin Ultimate Hair Solution เป็นสังคมพิเศษที่ มาร์ค ธาวิน ได้ตั้งใจ สร้างให้ทีมงานทุกคนมีหัวใจและความคิดสร้างสรรค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อตอบโจทย์ให้ได้ผลเป็นที่หน้าพอใจสูงสุด สำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาสัมผัสสังคมของเรา ผ่านการบริการทำผมโดยที่เราจะทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ที่ ‘เหนือกว่า’ และไม่เคยมีสถานที่ไหนเป็นดั่งเช่นสังคมของเรามาร์ค ธาวิน​
เราเป็นมากกว่าร้านทำผมมากกว่าการให้บริการ เพราะเราเป็นสังคมที่รักความสวยงามทั้งหมดขององค์ประกอบศิลปะ รวมไปถึงแฟชั่นการแต่งตัว ยิ่งด้วยเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัว กับการทำผมต้องควรไปด้วยกันได้อย่างลงตัวก่อนเป็นอันดับแรก เพราะฉะนั้นการที่ทีมงานทุกๆคน มีความรู้ในด้านแฟชั่น เพื่อดูแลตัวเองอย่างดีนั้น หมายถึงพวกเราทั้งหมดยอมรับและต้องเรียนรู้ในส่วนที่เหนือกว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบ รวมไปถึงสั่งคมของคนที่มีชีวิตที่สวยงามและมีความสุข ต้องการอะไรก็ต้องเรียนรู้ ที่จะตอบโจทย์ให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ให้ดีที่สุด​
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และปลอดภัยต่อสุขภาพของทีมช่าง และลูกค้าทุกท่าน จึงคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยน ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ทีมช่างที่มีประสบการณ์ มีฝีมือ และมีความเชี่ยวชาญในการทำผม ที่ผ่านการฝึกฝน และผ่านคอร์สเทรนนิ่งจากทางคุณมาร์ค
• ตอบโจทย์ไลฟ์สไตส์ของผู้ที่รักการทำผม แฟชั่น ด้วยสิ่งแวดล้อม ที่ตกแต่งอย่างมีศิลปะ และทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกจากทางMark Thawin Ultimate Hair Solution ที่คำนึงถึงสรีระของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งที่เก้าอี้ตัดผม หรือเอนตัวนอนบนเตียงสระที่มีมาตรฐานของเรา ทุกท่านจะได้สัมผัสถึงความสบาย และปลอดภัยต่อร่างกาย
• นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด อากาศเป็นสิ่งสำคัญ เรามีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายใน Mark Thawin Ultimate Hair Solutionเพื่อมอบอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับลูกค้าทุกท่าน​​
สิ่งสำคัญที่สุด คือร้าน Mark Thawin Ultimate Hair Solution ต้องการให้ Stylist และพนักงานทุกคนของเรา ได้ตระหนักถึงการมี DNA ของอาจารย์มาร์ค ธาวิน และมีความเป็นศิลปิน มีทัศนคติ มุมมอง ความคิดบวกกับการพัฒนาเรื่องของแฟชั่นที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นที่ยอมรับในกลุ่มของลูกค้าอีกทั้งองค์กรของเราได้มีการ Training ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องของอินเนอร์ เรื่องของความรู้ และความเข้าใจ รวมไปถึงองค์ประกอบของศิลปะและความงามซึ่งพนักงานทุกๆคนต้องนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี

All rights reserved ©2020 Mark Thawin Ultimate Hair Solution​​