WELCOME

Mark Thawin

การเดินทางคือการเปิดโลกทัศน์ คือการเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันแต่ละพื้นที่ เป็นการเพิ่มเติม

ประสบการณ์ของชีวิต เสริมส่งมุมมองของการใช้ชีวิต

ได้สูงและกว้างไกลยิ่งๆขึ้น
การเรียนรู้สิ่งต่างๆจากธรรมชาติ และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบข้าง

เพื่อนำมาปรับใช้กับศิลปะและการทำงาน  การที่เป็นคนใส่ใจทุก

รายละเอียด ทุกอย่างของ มาร์ค ธาวิน ที่ได้ลงมือทำอย่างมีความสุข

ประจวบเหมาะกับการเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองและ

คนรอบข้างเสมอ ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักที่ มาร์ค ธาวิน

ได้มีโอกาสสร้างสังคมของตัวเอง จาก Passion ที่มีอยู่ในตัวตน

บวกกับความตั้งใจที่ได้ร่ำเรียนและได้เดินทางทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นการสั่งสมประสบการณ์และมุมมองที่กว้างไกลยิ่งๆขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นความชื่นชอบส่วนตัวของ มาร์ค ธาวิน ที่หลงไหลในแฟชั่นบวกกับได้เดินทางไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ระดับโลกติดขอบรันเวย์

อย่างสม่ำเสมอนั้นหมายถึงความรู้ทั้งหมดเทรนด์ผมที่อยู่บนรันเวย์ ระดับอินเตอร์ที่อัพเดทนำสมัย ได้ถูกส่งผ่านให้กับทีมงานเพื่อ

พัฒนาความรู้ ความสามารถ

คุณมาร์ค มีจุดยืนว่า ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาในอาณาจักรของเค้า จะต้องได้รับการบริการที่ดี และตรึงใจกลับไป จึงปลูกฝังให้พนักงานทุกคนฝึกฝนฝีมือให้มีประสบการณ์เช่นเดียวกับคุณมาร์ค

มีความเป็นArtist และมีมุมมองในด้านของศิลปะ รวมถึงแฟชั่นที่ต้องอินเทรนด์อยู่ตลอดเวลา "เพราะแฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอด"​

Commitment​

Mark Thawin Ultimate Hair Solution​ ต้องการเป็นต้นแบบของ Salon ในเมืองไทย

ที่มีระดับ ทันสมัย มีมาตรฐานทั้งการให้บริการ สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ยกระดับมาตรฐาน

ให้เทียบเท่ากับนานาชาติ​

Vision​

ต้องการเป็นศูนย์กลาง ที่คัดสรรสิ่งดีๆ

ทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันทันสมัยรวมไปถึงการให้บริการที่ดีที่สุด

เราจึงพัฒนาสิ่งเหล่านี้เพื่อมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้า​

Center

Mark Thawin Ultimate Hair Solution

ร้านทำผม Mark Thawin
ร้านตัดผม Mark Thawin

Why Choose Us

Mark Thawin Ultimate Hair Solution  เป็นสังคมพิเศษที่ มาร์ค ธาวิน ได้ตั้งใจ สร้างให้ทีมงานทุกคนมีหัวใจและความคิดสร้างสรรค์

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อตอบโจทย์ให้ได้ผลเป็นที่หน้าพอใจสูงสุด 

สำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาสัมผัสสังคมของเรา  ผ่านการบริการทำผม

โดยที่เราจะทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ที่ ‘เหนือกว่า’ และ

ไม่เคยมีสถานที่ไหนเป็นดั่งเช่นสังคมของเรามาร์ค ธาวิน​

WELCOME

HISTORY

• นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และปลอดภัยต่อสุขภาพของทีมช่าง และลูกค้าทุกท่าน จึงคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยน 
  ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ทีมช่างที่มีประสบการณ์ มีฝีมือ และมีความเชี่ยวชาญในการทำผม ที่ผ่านการฝึกฝน และผ่านคอร์สเทรนนิ่งจากทางคุณมาร์ค 
• ตอบโจทย์ไลฟ์สไตส์ของผู้ที่รักการทำผม แฟชั่น ด้วยสิ่งแวดล้อม ที่ตกแต่งอย่างมีศิลปะ และทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกจากทาง

Mark Thawin Ultimate Hair Solution ที่คำนึงถึงสรีระของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งที่เก้าอี้ตัดผม หรือเอนตัวนอนบนเตียงสระที่มีมาตรฐานของเรา ทุกท่านจะได้สัมผัสถึงความสบาย และปลอดภัยต่อร่างกาย
• นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด อากาศเป็นสิ่งสำคัญ เรามีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายใน Mark Thawin Ultimate Hair Solution

เพื่อมอบอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับลูกค้าทุกท่าน​

Passion For Mark Thawin Ultimate Hair Solution​

Mark Thawin

Ultimate Hair Solution

MARK THAWIN Ultimate Hair Solution

คำนึงต่อสุขภาพของพนักงาน และลูกค้า

จึงเลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยน และเป็นมิตรต่อสุขภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว

คุณมาร์ค ธาวินได้นำประสบการณ์การเรียนรู้

เกี่ยวกับการทำผมจากต่างประเทศมาปรับใช้และ

นำนวัตกรรม รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ คิดค้นและพัฒนาMARK THAWIN Ultimate Hair Solution

ให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง​

Passion For Mark Thawin

Ultimate Hair Solution​

สิ่งสำคัญที่สุด คือร้าน Mark Thawin Ultimate Hair Solution ต้องการให้ Stylist และพนักงานทุกคนของเรา 

ได้ตระหนักถึงการมี DNA ของอาจารย์มาร์ค ธาวิน และมีความเป็นศิลปิน  มีทัศนคติ มุมมอง ความคิดบวกกับการ

พัฒนาเรื่องของแฟชั่นที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นที่ยอมรับในกลุ่มของลูกค้า

อีกทั้งองค์กรของเราได้มีการ Training ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องของอินเนอร์  เรื่องของความรู้ และความเข้าใจ 

รวมไปถึงองค์ประกอบของศิลปะและความงามซึ่งพนักงานทุกๆคนต้องนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี​

สิ่งสำคัญที่สุด คือร้าน Mark Thawin

Ultimate Hair Solution ต้องการให้ Stylist

และพนักงานทุกคนของเรา ได้ตระหนักถึง

การมี DNA ของอาจารย์มาร์ค ธาวิน และมี

ความเป็นศิลปิน  มีทัศนคติ มุมมอง ความคิดบวก

กับการพัฒนาเรื่องของแฟชั่นที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรเป็น

ที่ยอมรับในกลุ่มของลูกค้าอีกทั้งองค์กรของเราได้

มีการ Training ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องของอินเนอร์  เรื่องของความรู้ และความเข้าใจ รวมไป

ถึงองค์ประกอบของศิลปะและความงามซึ่ง

พนักงานทุกๆคนต้องนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี​

เราเป็นมากกว่าร้านทำผมมากกว่าการให้บริการ เพราะเราเป็นสังคมที่

รักความสวยงามทั้งหมดขององค์ประกอบศิลปะ รวมไปถึงแฟชั่น

การแต่งตัว ยิ่งด้วยเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัว กับการทำผม

ต้องควรไปด้วยกันได้อย่างลงตัวก่อนเป็นอันดับแรก เพราะฉะนั้น

การที่ทีมงานทุกๆคน มีความรู้ในด้านแฟชั่น เพื่อดูแลตัวเองอย่างดีนั้น หมายถึงพวกเราทั้งหมดยอมรับและต้องเรียนรู้ในส่วนที่เหนือกว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบ รวมไปถึงสั่งคมของคนที่มีชีวิตที่สวยงามและ

มีความสุข ต้องการอะไรก็ต้องเรียนรู้ ที่จะตอบโจทย์

ให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ให้ดีที่สุด​

การเดินทางคือการเปิดโลกทัศน์ คือการเรียนรู้

ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง

กันแต่ละพื้นที่ เป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ของชีวิต เสริมส่งมุมมองของการใช้ชีวิตได้สูงและกว้างไกลยิ่งๆขึ้น การเรียนรู้สิ่งต่างๆจากธรรมชาติ และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบข้าง เพื่อนำมาปรับใช้กับศิลปะและการทำงาน  การที่เป็นคนใส่ใจทุกรายละเอียด

ทุกอย่างของ มาร์ค ธาวิน ที่ได้ลงมือทำอย่างมีความสุขประจวบเหมาะกับการเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองและคนรอบข้างเสมอ ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักที่ มาร์ค ธาวินได้มีโอกาสสร้างสังคมของตัวเอง จาก Passion ที่มีอยู่ในตัวตนบวกกับความตั้งใจที่ได้ร่ำเรียนและได้เดินทางทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจึงเป็นการสั่งสมประสบการณ์และมุมมองที่กว้างไกลยิ่งๆขึ้นยิ่งไปกว่านั้นความชื่นชอบส่วนตัวของ มาร์ค ธาวิน ที่หลงไหลในแฟชั่นบวกกับได้เดินทางไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ระดับโลกติดขอบรันเวย์

อย่างสม่ำเสมอนั้นหมายถึงความรู้ทั้งหมดเทรนด์ผมที่อยู่บนรันเวย์ ระดับอินเตอร์ที่อัพเดทนำสมัย ได้ถูกส่งผ่านให้กับทีมงานเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ

MARK THAWIN ULTIMATE HAIR SOLUTION